Barn som förändrat världen

barn som förändrat världen

barn som förändrat världen

Titel: Barn som förändrat världen
Författare: Jenny Strömstedt 
Illustratör: Beata Boucht
Förlag: Bokförlaget Max Ström
Utgivningsår: 2020

Tänk vad som skulle kunna hända om vi blev ännu bättre på att låta alla barns röster bli hörda och lät dem vara delaktiga i beslut! Läser man boken Barn som förändrat världen ges man en aning om vad det skulle kunna öppna upp för. I boken kan vi läsa om viljestarka, handlingskraftiga och alldeles vanliga barn som faktiskt förändrat världen!

Vi kan läsa om Louis Braille, född 1809, som uppfann blindskriften som barn. Vi kan läsa om Muzoon Almellehan, född 1999, som flydde kriget i Syrien och sedan gick från tält till tält i flyktingläger för att övertala föräldrar att låta sina döttrar få utbildning och gå i skolan i stället för att gifta sig. Vi kan läsa om Margaret E. Knight, född 1838, som var en uppfinnare redan som barn och som sedan skulle kallas för USA:s främsta kvinnliga uppfinnare. Innan dess hade hon fått kämpa för sin rätt mot en man som påstod att kvinnor inte kunde något om teknik. Vi kan läsa om barn som tagit upp kampen om barns rätt att gå till skolan, som stått upp för alla barns lika värde, om ett barn som 400 år senare skulle bli en idol för feminister, barn som med sitt handlande blivit internationellt omtalade. Snacka om modiga, viljestarka och handlingskraftiga barn att inspireras av!

I den här boken beskriver journalisten Jenny Strömstedt 17 sådana barn. Läsningen påminner oss om vad barn faktiskt är kapabla till. När barn får ta plats, eller ser till att ta den plats de har rätt till, kan världen förändras till det bättre.

barnkonventionen artiklar

Barnkonventionen – Några artiklar som är bra att känna till

Barn idag har rätten på sin sida att göra sin röst hörd och vara delaktig i beslut. De har rätt till information och rätt att få koll på sina rättigheter. När de får den information de har rätt till och får göra sin röst hörd kan barn vi har omkring oss idag också förändra världen till det bättre.

Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.
Artikel 13: Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.
Artikel 15: Barn har rätt att delta i föreningar och fredliga sammankomster.
Artikel 17: Barn har rätt att få tillgång till information via till exempel internet, radio och tv. Staten ska uppmuntra att det skapas material som är av värde för barn och som inte är skadligt.
Artikel 28: Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla.
Artikel 29: Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet om mänskliga rättigheter.

Tips: Föreläsning om barnkonventionen i vardagen med barn


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *