Föreläsning: Barnkonventionen i vardagen med barn

barnkonventionen

barnkonventionen

Barnkonventionen påverkar vardagen och handlar om barnets bästa. Barn är rättighetsbärare och de har rätt att känna till sina rättigheter. De har rätt till allt från lek, vila och fritid, att göra sin röst hörd och vara delaktig i beslut och att skyddas från våld och övergrepp. Men vad är egentligen det unika barnets bästa? Hur ska jag, i vardagen, förhålla mig till att barnet har rätt att vara delaktig i beslut? Och hur pratar jag med barn om deras rättigheter?

Föreläsningen riktar sig till personal som arbetar med barn samt till privatpersoner. Föreläsningen skräddarsys efter målgrupp, önskemål och behov.

Sagt att uppdragsgivare

”Vi fortsatte bubbla idéer idag och har planerat för ett flertal olika aktiviteter för barnen och alla var såå lyriska och kände att du hade så mycket viktigt att förmedla och ingen stund på hela föreläsningen var mindre bra! Du förmedlade verkligen mycket positiv energi och idéer till oss.”

Boka föreläsning om barnkonventionen

Under föreläsningen tar vi upp följande punkter och skräddarsyr sedan efter önskemål och behov.

  • Grunderna i barnkonventionen – Vad barnkonventionen handlar om, hur, när och varför barnkonventionen kom till och hur FN:s barnrättskommitté säkerställer att Sverige följer barnkonventionen
  • Barnets rättigheter i vardagen – Barnets rättigheter finns i vardagen. I allt från rätten till lek, vila och fritid, till att skyddas från våld och övergrepp och att barnet har rätt att göra sin röst hörd och vara delaktig i beslut. Här tar vi ett vardagsperspektiv på barnkonventionen.
  • Barnets bästa – Enligt barnkonventionen ska alla beslut tas med hänsyn till barnets bästa. Men hur vet vi vad som är barnets bästa? Och hur förhåller vi oss till att barn är individer med olika behov? Här tar vi avstamp i forskningen om barns utveckling, barns olika behov och hur det påverkar vardagen med barn. Vi pratar också om barnperspektiv och barnets perspektiv, vad är skillnaden?
  • Barnets rätt till delaktighet och att göra sin röst hörd – Barn har rätt att göra sin röst hörd och vara delaktiga i beslut. Hänsyn ska tas till barnets ålder och mognad. Här pratar vi om hur vi kan bedöma barnets mognad, vi tittar på den typiska utvecklingen och pratar om konkreta vardagssituationer med barn där de har rätt att göra sin röst hörd. Vi pratar även om olika sätt som barn kommunicerar och hur vi som vuxna kan skapa förutsättningar för barnet att säga sin åsikt.
  • Så gör du barnkonventionen konkret för barnen – Hur pratar vi med barnen om deras rättigheter och hur gör vi barnkonventionen i praktiken? Här får du tips och idéer på hur du kan berätta om, leka, göra och prata med barnet om barnets rättigheter.
  • Workshop – Vi gör en rättighetsspaning i din verksamhet och i din vardag. Vilka artiklar i barnkonventionen stöter du på där du är?

Längd: Skräddarsys efter era behov och önskemål. Föreläsning från 1 timme till heldagsutbildning. Jag skickar gärna med tips för vidare läsning samt lekar, aktiviteter och boktips för barn.

Föreläsningen var väldigt bra.
Intressant att lyssna på. Inspirerande och motiverande.
– Personal inom fritidsverksamhet

Intresseanmälan, bokningar och frågor

Har du frågor eller vill du boka en föreläsning? Skriv gärna några rader till mig på adressen hej@dittbarnochdu.se eller via kontaktformuläret nedan. Det går också bra att lämna en intresseanmälan (ej bindande). Skriv ”Barnkonventionen” och vilken stad du vill att föreläsningen hålls.

[contact-form-7 id=”135″ title=”Kontaktformulär 1″]