Är du osäker på hur man upptäcker att ett barn far illa? Vill du veta vad du kan göra om du misstänker eller vet att ett barn far illa?

Jag utbildar om orosanmälan – en anmälan man gör just vid misstanke eller vetskap om att ett barn far illa.
Där får du lära dig mer om

  • Vad är orosanmälan?
  • Hur vet man att ett barn far illa?
  • Var du kan vända dig för att rådgöra vid misstanke om att ett barn far illa
  • Vad lagen säger – om anmälningsplikt och om vad man som privatperson bör göra?
  • FN:s konvention om barns rättigheter
  • Hur en orosanmälan går till och vad som händer efteråt

Mer information om utbildningen samt trailer hittar du här
Orosanmälan

utbildning om orosanmälan