utbildning om barns rättigheter

Barn är rättighetsbärare och de har rätt att känna till sina rättigheter. Faktum är också att barnets rättigheter kränks varje dag – även i Sverige.

Den 1 januari 2020 börjar barnkonventionen gälla som svensk lag men idag saknas kunskap om vad barnkonventionen är både bland barn och vuxna. Det finns också en osäkerhet kring hur man ska tolka konventionen och hur man ska använda den. Utbildning om barnets rättigheter behövs.

Boka föreläsning om barnkonventionen

Föreläsningen om FN:s konvention om barnets rättigheter riktar sig till dig som är yrkesverksam och till personer under utbildning som berörs av barnkonventionen.

Se trailer för föreläsningen här!

Under föreläsningen tar vi upp följande punkter och skräddarsyr sedan efter er verksamhet, era önskemål och behov.

  • Vad barnkonventionen är, hur ska man tolka den och hur ska man använda den
  • Vad innebär barnets rättigheter för barnet i praktiken?
  • Varför kunskap om barnets rättigheter behövs
  • Hur, när och varför konventionen kom till
  • Hur säkerställer vi att konventionen efterlevs?

Längd: 1 timme – 2 timmar, skräddarsys efter era behov och önskemål

Har du frågor eller vill du boka en föreläsning? Skriv gärna några rader till mig på adressen hej@dittbarnochdu.se eller via kontaktformuläret nedan.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande