barnkonventionen

Barn är rättighetsbärare och de har rätt att känna till sina rättigheter. Barnkonventionen påverkar vardagen med barn och handlar om barnets bästa. I allt från rätten till lek, vila och fritid, att barnet har rätt att göra sin röst hörd och vara delaktig i beslut och att barnet har rätt att skyddas från våld och övergrepp. Men vad är egentligen barnets bästa? Hur ska jag, i vardagen, förhålla mig till att barnet har rätt att vara delaktig i beslut? Och hur pratar jag med barn om deras rättigheter?

I den här föreläsningen ges du möjlighet att lära dig mer om barnets rättigheter och hur den påverkar vardagen med barn.

Paulina Gunnardo har föreläst om barnkonventionen för bland annat skolor, familjedaghem, kyrkor och fritidspersonal. 

Sagt att uppdragsgivare

”Vi fortsatte bubbla idéer idag och har planerat för ett flertal olika aktiviteter för barnen och alla var såå lyriska och kände att du hade så mycket viktigt att förmedla och ingen stund på hela föreläsningen var mindre bra! Du förmedlade verkligen mycket positiv energi och idéer till oss.”

Boka föreläsning om barnkonventionen

Under föreläsningen tar vi upp följande punkter och skräddarsyr sedan efter önskemål och behov.

  • Grunderna i barnkonventionen – Vad barnkonventionen handlar om, hur, när och varför barnkonventionen kom till och hur FN:s barnrättskommitté säkerställer att Sverige följer barnkonventionen
  • Barnets rättigheter i vardagen – Barnets rättigheter finns i vardagen. I allt från rätten till lek, vila och fritid, till att skyddas från våld och övergrepp och att barnet har rätt att göra sin röst hörd och vara delaktig i beslut. Här tar vi ett vardagsperspektiv på barnkonventionen.
  • Barnets bästa – Enligt barnkonventionen ska alla beslut tas med hänsyn till barnets bästa. Men hur vet vi vad som är barnets bästa? Och hur förhåller vi oss till att barn är individer med olika behov? Här tar vi avstamp i forskningen om barns utveckling, barns olika behov och hur det påverkar vardagen med barn. Vi pratar också om barnperspektiv och barnets perspektiv, vad är skillnaden?
  • Barnets rätt till delaktighet och att göra sin röst hörd – Barn har rätt att göra sin röst hörd och vara delaktiga i beslut. Hänsyn ska tas till barnets ålder och mognad. Här pratar vi om hur vi kan bedöma barnets mognad, vi tittar på den typiska utvecklingen och pratar om konkreta vardagssituationer med barn där de har rätt att göra sin röst hörd. Vi pratar även om olika sätt som barn kommunicerar och hur vi som vuxna kan skapa förutsättningar för barnet att säga sin åsikt.
  • Prata med barn om barnets rättigheter – Hur gör vi barnkonventionen konkret i vardagen för barn? Här får du konkreta tips på hur du kan berätta om och prata med ditt barn om barnets rättigheter.

Längd: Skräddarsys efter era behov och önskemål. Föreläsning från 1 timme till heldagsutbildning. Jag skickar gärna med tips för vidare läsning samt lekar, aktiviteter och boktips för barn.

Intresseanmälan, bokningar och frågor

Har du frågor eller vill du boka en föreläsning? Skriv gärna några rader till mig på adressen hej@dittbarnochdu.se eller via kontaktformuläret nedan. Det går också bra att lämna en intresseanmälan (ej bindande). Skriv ”Barnkonventionen” och vilken stad du vill att föreläsningen hålls.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande