Utkast:
Psykologin är ett stort vetenskapsområde med många olika inriktningar. De olika inriktningarna kompletterar och går in i varandra. Ingen inriktning eller teori har monopol på hela sanningen om människan, om våra beteenden, tankar och känslor. Människan är komplex och det måste man ta hänsyn till när man försöker förstå och påverka människans beteenden, tankar och känslor.

När vi försöker förstå och stödja ett barns utveckling måste vi ta hänsyn till flera saker förutom vetenskapen; Vi behöver lyssna in barnet, känna empati med barnet och ta hänsyn till barnet som en unik och komplex individ.

Det här sidan syftar inte till att ge dig absoluta sanningar utan att ge en mer nyanserad bild av forskningen och kunskapen om människans utveckling. Här delar jag både beprövad och ny forskning samt att ger tips och råd som du som vuxen kan ha användning för och få inspiration från i din vardag.

Jag hoppas att läsningen ska ge en ödmjukhet inför barnets sårbarhet och därmed också förmedla ett allvar. Men jag hoppas också få ge inspiration och redskap för att visa alla möjligheter för en god utveckling, för att alla barn ska få det stöd de har rätt till för att utvecklas till starka och lyckliga individer med sunda relationer.