barnkonventionen blir lag

Barnkonventionen är svensk lag sedan 1 januari 2020. Hur bra koll har du på barnkonventionen och vilka rättigheter ditt barn har?

10 Visste-du-att om barnkonventionen

  1. Barn som känner till sina rättigheter och blir respekterade får ofta en ökad förståelse och respekt även för andras rättigheter. 

  2. Alla barn har rätt att känna till sina rättigheter. Vuxna har ett ansvar att berätta för barn om barnkonventionen.

  3. Att barnkonventionen blivit lag innebär inga nya rättigheter för barn. Det läggs dock ett större ansvar på myndigheter, rättsväsendet och andra beslutsfattare för att barnets rättigheter ska få större genomslag vid beslut som rör barn.

  4. Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet.

  5. Barnkonventionen är en del av den internationella folkrätten. Det innebär att staterna som ratificerat konventionen är skyldiga att göra sitt yttersta för att barnets rättigheter ska respekteras.

  6. Barnperspektivet är ett viktigt perspektiv när vi pratar om barnets rättigheter. Barnperspektivet handlar om att ha koll på barn generellt. Exempelvis hur barn är eller kan vara när de är 3, 6, 10 eller 14. Det är bland annat viktigt när vi ska fatta beslut utifrån barnets bästa och låta dem vara delaktiga i beslut.

  7. Lek är en rättighet. I leken utvecklar barnet förmåga att samspela med andra, förstå sig själv och att bearbeta händelser barnet varit med om. Rätten till lek innebär att barnet har rätt till frivillig, lustfylld lek och rätt till platser där de kan leka, exempelvis lekplatser och idrottshallar.

  8. Barn har rätt att bli lyssnade på. Vuxna måste skapa utrymme för att lyssna på barn.

  9. Barnkonventionen ställer krav på oss vuxna. Vi måste se till att barn känner till sina rättigheter och att de får tillräckligt med information för att kunna bilda sig en egen uppfattning och åsikt och vara delaktiga i beslut som rör dem.

  10. Allt blir inte bättre per automatik för att barnkonventionen blev lag den 1 januari 2020. Mycket kommer handla om vad vi gör med det. Vad kan du göra?

Kom på föreläsning om barnkonventionen och hur du kan prata med ditt barn och barnets rättigheter.
Barnkonventionen i vardagen med barn

Text: Paulina Gunnardo, Beteendevetare

Dela: