10 ”Visste du att” om barnkonventionen – Hur bra koll har du?

barnkonventionen blir lag

barnkonventionen blir lag

Barnkonventionen är svensk lag sedan 1 januari 2020. Hur bra koll har du på barnkonventionen och vilka rättigheter ditt barn har?

10 Visste-du-att om barnkonventionen

  1. Barn som känner till sina rättigheter och blir respekterade får ofta en ökad förståelse och respekt även för andras rättigheter. 

  2. Alla barn har rätt att känna till sina rättigheter. Vuxna har ett ansvar att berätta för barn om barnkonventionen. Vet ditt barn om att hen har rättigheter?

  3. Att barnkonventionen blivit lag innebär inga nya rättigheter för barn. Det läggs dock ett större ansvar på myndigheter, rättsväsendet och andra beslutsfattare för att barnets rättigheter ska få större genomslag vid beslut som rör barn.

  4. Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet.

  5. Barnkonventionen är en del av den internationella folkrätten. Det innebär att staterna som ratificerat konventionen är skyldiga att göra sitt yttersta för att barnets rättigheter ska respekteras.

  6. Barnperspektivet är ett viktigt perspektiv när vi pratar om barnets rättigheter. Barnperspektivet handlar om att ha koll på barn generellt. Exempelvis hur barn är eller kan vara när de är 3, 6, 10 eller 14. Det är bland annat viktigt när vi ska fatta beslut utifrån barnets bästa och låta dem vara delaktiga i beslut.

  7. Lek är en rättighet. I leken utvecklar barnet förmåga att samspela med andra, förstå sig själv och att bearbeta händelser barnet varit med om. Rätten till lek innebär att barnet har rätt till frivillig, lustfylld lek och rätt till platser där de kan leka, exempelvis lekplatser och idrottshallar.

  8. Barn har rätt att göra sin röst hörd och bli lyssnade på. Vuxna måste skapa utrymme för att lyssna på barn och ta deras åsikter i beaktande.

  9. Barnkonventionen ställer krav på oss vuxna. Förutom att vi måste se till att barn känner till sina rättigheter behöver de få tillräckligt med information för att kunna bilda sig en egen uppfattning och åsikt, för att sedan kunna vara delaktiga i beslut som rör dem.

  10. För att barnkonventionen ska bli verklighet hänger det på oss vuxna att se till att det blir så. Barnkonventionen handlar om vardagen med barn, hur vi pratar med barn om deras rättigheter och hur vi gör barnkonventionen i praktiken.

Vill du lära dig mer? Kom på föreläsning om barnkonventionen! Föreläsningen riktar sig till personal som arbetar med barn och till privatpersoner som vill lära sig mer om hur man kan prata med barn om deras rättigheter. Läs mer här.
Barnkonventionen i vardagen med barn

Text: Paulina Gunnardo, Beteendevetare

Dela:


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *