Barnkonventionen blir lag! 

Paulina Gunnardo webbutbildning

barnkonventionen

Barnkonventionen blir lag!

Igår röstade Sveriges riksdag igenom barnkonventionen som lag! Sverige har egentligen varit juridiskt bunden till att följa FN:s konvention om barns rättigheter sedan 1990, men eftersom barnkonventionen inte varit lag har den haft lägre status än våra lagar och barns rättigheter har allt för ofta kommit i skymundan. FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn.

Barns rättigheter kränks varje dag – även i Sverige!

Barns rättigheter kränks varje dag – även i Sverige! Idag saknas kunskap om vad barnkonventionen är, hur man ska tolka den och hur man ska använda den. I min föreläsning om barnkonventionen tar jag bland annat upp vad barnkonventionen är, hur ska man tolka den, hur, när och varför konventionen kom till och varför kunskap om barns rättigheter behövs. Arbetar du med barn och unga eller i en verksamhet som på annat sätt berörs av barns rättigheter?

→ Här kan du läsa mer om och boka föreläsningen!

https://www.youtube.com/watch?v=8cK1dpdOPYA


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *