Hemförlossning del 2


I första delen av hemförlossningsserien tog jag upp hur hormonerna samspelar i födandeprocessen, samt hur de påverkar varandra och kroppens fysiska arbete under förlossningen. Jag förklarade även hur oroskänslor och stress påverkar kroppens arbete och att höga stressnivåer bromsar upp värkarbetet.

Därutöver berättade jag också om på vilket sätt sjukhusmiljön utgör en risk för födandet. 

Nu går vi vidare till den här delen av serien!

Fakta om hemförlossningar

I Sverige är det inte speciellt vanligt att föda hemma även om antalet hemförlossningar har ökat i landet de senaste åren, framför allt i Stockholm där trycket på förlossningsavdelningarna är väldigt högt. I andra länder som exempelvis Holland och USA är antalet hemförlossningar betydligt högre. I Holland sker till exempel en tredjedel av alla förlossningar på hemmaplan vilket är en stor kontrast mot Sverige.

Sverige är också det enda nordiska land där föräldrarna själva måste bekosta hemförlossningen vilket normalt sätt är 24. 000 kr för en förstföderska och 20. 000 kr för en omföderska. Endast i Stockholm och i Umeå kan landstinget stå för kostnaden förutsatt att man uppfyller följande kriterier bland andra:

– Kvinnan är omföderska

– Graviditeten har fortlöpt komplikationsfritt

– Tidigare förlossning har varit vaginal och komplikationsfri.

– Två barnmorskor medverkar vid förlossningen

– Graviditeten  är enkelbörd i huvudbjudning, fullgången (v37+0-41+6) och med spontan värkstart.

– Närmaste förlossningsklinik är inte mer än 40 min bort.

– En barnläkarkontroll genomförs dagarna efter födseln.

I priset ingår normalt samtal inför födseln, jour, medverkan av två barnmorskor under förlossningen samt eftervård.

Fördelar och nackdelar

De finns många fördelar med att föda hemma. Forskning från Holland har visat att riskerna för allvarliga komplikationer till och med minskar vid en hemförlossning för omföderskor med en normal graviditet i jämförelse med en sjukhusförlossning. Andelen stora bristningsskador i underlivet är också färre och kvinnans förlossningsupplevsele är oftast väldigt positiv.

Hur kommer det sig att hemmiljön kan ha dessa positiva effekter på födandet? Jo, det handlar helt enkelt om att man ofta känner sig trygg i sin hemmiljö, att förlossningen får ske i sin egen takt utan att behöva skyndas på och att störningsmomenten är minimala i jämförelse med under en sjukhusförlossning. Man behöver inte transportera sig någonstans när värkarbetet väl dragit igång utan kroppen får arbeta i lugn och ro och i fred. Du har dessutom redan etablerat en kontakt med barnmorskorna som ska vara med på förlossningen så de är inga främlingar utan de känner till dina specifika behov och önskningar. Du har dessutom tillgång till dessa två barnmorskor under hela förlossningen och de är där för endast dig och inte ett gäng andra födande kvinnor på samma gång.

Allt detta skapar en stor trygghet för kvinnan som verkligen kan få ett enormt stöd av barnmorskorna tillsammans med sin partner i jämförelse med vad hon kan få på sjukhus.

Bland nackdelarna kan det nämnas att man inte har tillgång till medicinsk smärtlindring när man föder hemma men istället olika former av ickemedicinsk smärtlindring som tens-apparat, varma bad, massage och beröring och det brukar ha väldigt god effekt på smärtan. Medicinsk smärtlindring kan medföra risker för mamman, barnet och förlossningsförloppet på ett sätt som icke medicinsk inte utgör. Därav minskar riskerna ytterligare när man inte använder sig utav just medicinsk smärtlindring. Däremot får du bedövning när du ska sys för eventuella bristningar efter avslutad förlossning!

Skulle någon typ av oro uppstå för mamman eller barnets hälsa avbryter man hemförlossningen och åker istället in till sjukhus och avslutar förlossningen där. Det är också värt att poängtera att risken för att en väldigt akut situation skulle uppstå under en hemförlossning är väldigt ovanlig om kvinnan och barnet varit friska i övrigt. Akuta allvarliga komplikationer sker oftast som ett resultat av något som skett i ett föreliggande led och inte något som uppstår helt ur det blå. Märker man att något inte är som det ska hinner man därför med största sannolikhet förflytta sig till sjukhus i tid. Förflyttning till sjukhus sker dock i de flesta fall för att förlossningen inte fortlöper framåt som den borde eller för att kvinnan önskar att få mer smärtlindring än det som går att erbjuda hemma.

Nedläggningen av BB Sophia och Södra BB

För något år sedan fanns det två förlossningskliniker i Stockholm som erbjöd ett mindre medicinskt sätt att föda på i en miljö som eftersträvade att likna ett hem snarare än ett sjukhus. På BB Sophia fanns möjligheten att få använda sig av bad som smärtlindring i alla förlossningsrum och man fick även föda i vatten om man så önskade, något som ofta upplevs som väldigt positivt av kvinnan och som är ett utmärkt sätt att smärtlindra på ett naturligt sätt. Södra BB erbjöd även en sluten vårdkedja som innebar att man kunde gå på MVC hos samma grupp av barnmorskor som sedan var med under förlossningen när det väl var dags. Tyvärr lades båda dessa kliniker ner av olika skäl och idag finns inget annat alternativ för sjukhusförlossning annat än på de traditionella förlossningsavdelningarna. Under de senaste åren har inte heller några nya barnmorskor fått tillstånd till att medverka under hemförlossningar.

Man kan fråga sig varför Sverige är så motvilligt att ge kvinnor olika valmöjligheter till hur de vill föda sina barn?


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *