Om ”Ditt barn & Du”

Ditt barn & Du lanserades i april 2017 och är ett onlinemagasin med fokus på barnets sociala och känslomässiga utveckling och föräldraskap. På ”Ditt barn & Du” hittar du artiklar, bloggar, boktips för stora och små, spännande intervjuer, tips och vardagsglimtar från andra föräldrars vardag i vår föräldrablogg. Här kommer vi även ta upp svåra ämnen om barn som far illa och vad vi kan göra för att hjälpa. Magasinet är skrivet av sakkunniga.


Varför startades ”Ditt barn & Du”?

Mängder med information om barnets utveckling och föräldraskap finns tillgänglig men det kan vara svårt att veta vad som är av värde och hur man kan använda det. Bland all information finns också många åsikter om hur ett barn ska uppfostras, vad barnet har för behov och hur man ska vara som förälder. Det kan vara svårt att hitta balansen mellan att lyssna på råd och att lita på sin egen magkänsla. ”Ditt barn & Du” huvudsyfte är att göra psykologin enkel och användbar i din vardag och att bredda bilden av föräldraskapet.


Vad säger psykologin om barnets sociala utveckling och föräldraskap?

Psykologin är ett stort vetenskapsområde med många olika inriktningar och teorier. Ingen inriktning eller teori har monopol på hela sanningen utan kompletterar och går in i varandra. När vi vill förstå och stödja barnets utveckling behöver vi ta hänsyn till flera saker förutom vetenskapen; vi behöver lyssna in barnet, känna empati med barnet och se barnet som en unik och komplex individ. Att göra det kan vara ett riktigt detektivjobb!

Att dessutom använda sig själv som redskap, att som förälder vara förebild, ledare och lärare, kan även det vara ett detektivjobb. Som förälder följer och påverkar man en helt ny människa men upptäcker också nya sidor hos sig själv. Psykologin handlar om dig och från psykologin kan du få verktyg för att bli bättre på att förstå dig själv och att lära dig mer om hur du kan stödja en positiv utveckling hos ditt barn.