stöd och rågivande samtal

Under livets gång stöter vi på olika utmaningar.
Det kan handla om utmaningar i föräldraskapet, oro för barnen, nedstämdhet, stress, konflikter i familjen eller annat som känns svårt. Att vara förälder är inte alltid enkelt och i vissa faser kan vi behöva råd och stöd längs vägen.

Stöd och rådgivande samtal

Till mig, Paulina Gunnardo, kan du komma för att få stöd och rådgivande samtal. Jag är beteendevetare, utbildad på masterprogrammet i psykologi vid Stockholms universitet (2015) och vidareutbildar mig inom familjebehandling med KBT (färdig mars 2021). Jag har på olika sätt arbetat med barn i 15 år och är själv tvåbarnsmamma.

Hos mig är du och det som känns viktigt för dig i fokus. Ibland räcker det med ett samtal, ibland kan det finnas behov av flera samtal. Målet är att du ska få råd, stöd och verktyg för att komma framåt och bli stärkt i det som känns viktigt för dig.

Boka tid

Kontakta mig direkt genom att maila paulina@familjeterapeuterna.com
Eller boka tid via Familjeterapeuterna.com

Stöd och rådgivande samtal kan du få på Familjeterapeuterna Syds mottagning i Stockholm, via telefon, chatt eller videosamtal. Vi hittar det som passar dig bäst. Märker vi under samtalens gång att det finns behov av att mer djupgående arbete eller psykologisk behandling hjälper jag dig vidare till rätt person och rätt behandling för dig.