Så kan du stimulera ditt barns empatiska utveckling

empatisk utveckling

Empati handlar om förmågan att leva sig in i och förstå andra situation, att kunna känna vad den andre känner och att förstå vad den andre känner. När vi ser empatin i vardagen kanske vi inte tänker på det, men empati är en komplex psykisk process utvecklas under hela barndomen. Kanske funderar du också på hur du kan stödja den utvecklingen och om det finns något du kan göra för att gynna ditt barns empatiska utveckling. 

reglera barns känslor

Föräldrarnas påverkan på barnets empatiska utveckling

Allt vi gör och säger påverkar barnet. Allt vi inte gör och inte säger påverkar barnet. Barn lär sig mer av hur vi vuxna bemöter varandra i vardagen än i undervisning av vad som är rätt och fel. Som förälder har du alltså stor inverkan på ditt barns empatiska utveckling, även om barnet också har en medfödd grund för empatisk förmåga. Det sociala samspelet i vardagen, med goda förebilder, är oftast tillräckligt för att barn ska utveckla empati.

Stimulera ditt barns empatiska utveckling – uppmärksamma känslorna

Empati grundar sig i känslor och uttryck av känslor, som att vi kan känna och sätta oss in i andras känslor. Den empatiska utvecklingen stimuleras därför av att barnet får kunskap om att det finns olika sorters känslor och hur olika känslor kan tas i uttryck.

Hjälp barnet att uppmärksamma och sätta ord på känslorna exempelvis genom att säga ”Gjorde det där dig glad? Hur känns glädjen i kroppen?” eller ”Det ser ut som att du blev ledsen nu. Stämmer det?”. Hjälp gärna barnet att också uppmärksamma andras perspektiv, exempelvis genom att säga ”Hur tror du att det kändes för henne nu?”.

Tidiga tecken på den empatiska utvecklingen

Tidiga tecken på den empatiska utvecklingen är bland annat det som kallas för ”intoning”, alltså att barnet kan tona in andras känslor och stämningar. Det kan vi se redan under spädbarnstiden. Ett annat tidigt tecken på den empatisk utvecklingen är att barnet ”smittas” av andras känslouttryck. Det ser du t.ex. om barnet börjar gråta när det hör eller ser någon annan gråta.

Barn kan uppleva andras känslor som sina egna. På grund av den omogna hjärnan smittas yngre barn av andras känslor lättare än vuxna. Därför är det viktigt att hjälpa barnet att skilja på sina egna och andras känslor.

barns empatiska utveckling

Så kan du uppmuntra empatiskt beteende

Den empatiska reaktionen kan omvandlas till ett empatiskt beteende, alltså konkreta handlingar. Det kan vara att trösta en kompis eller hjälpa någon som behöver hjälp. Som föräldrar är vi förebilder som kan visa hur empatin kan omvandlas till handling. Uppmärksamma gärna barnet när du ser empatiska handlingar från andra omkring er.

I början kan barn visa ett empatiskt beteende, rent strategiskt, för att de lärt sig vad man ska göra – utan att egentligen känna med den andre personen. Ju äldre barnet blir och desto mer detta stimuleras, desto mer kommer barnet också förstå och känna med andra och agera på en empatisk reaktion med en empatisk konkret handling.

Empatisk utveckling – Kan utvecklas eller bromsas

Den empatiska utvecklingen kan både utvecklas och bromsas. Om barnet bemöts med respekt, inlevelse, trygghet och kärlek gynnas utvecklingen.

Utvecklingen beror till stor del på hur vuxna synliggör barnets egna och andra människors empati, hur vi pratar med barnen, att vi uppmärksammar både barnets egna känslor och andra människors känslor och uppmärksammar konsekvenser av olika beteenden. En helt vanlig dag kan rymma många olika sådana situationer som ger en bra grund för den empatiska utvecklingen.

Text: Paulina Gunnardo, Beteendevetare och föreläsare om barns utveckling, barnkonventionen och föräldraskap

Läs mer:

Välkommen in till bloggen på Motherhood!
Podd – Beteendevetaren Paulina Gunnardo intervjuas om hur vi kan stödja barnets sociala och känslomässiga utveckling


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *