Alla föräldrar är måna om att deras barn utvecklar empati. Kanske funderar du också på hur du kan stödja den utvecklingen och om det finns något du kan göra för att gynna ditt barns empatiska utveckling. 

reglera barns känslor

Föräldrarnas påverkan på barnets empatiska utveckling

Allt vi gör och säger påverkar barnet. Allt vi inte gör och inte säger påverkar barnet. Barn lär sig mer av hur vi vuxna bemöter varandra i vardagen än i undervisning av vad som är rätt och fel. Som förälder har du alltså stor inverkan på ditt barns empatiska utveckling, även om barnet har en medfödd grund för empatisk förmåga. För de allra flesta barn är det vardagliga sociala samspelet med föräldrar och andra viktiga vuxna tillräckligt för att de ska utveckla en empatisk förmåga.

Så kan du som förälder gynna ditt barns empatiska utveckling

Empati grundar sig i känslor och känslouttryck. Vill man som förälder stimulera den empatiska utvecklingen kan man tidigt lära barnet att det finns olika sorters känslor, både positiva och negativa.

Människor smittas av varandras känslor och på grund av den omogna hjärnan smittas yngre barn av andras känslor lättare än vuxna och barn kan uppleva andras känslor som sina egna. Det är därför viktigt att hjälpa barnet att skilja på sina egna och andras känslor.

Empati handlar också om att kunna hantera och reglera sina egna känslor, vilket kallas känsloreglering. Känsloreglering ökar både den empatiska förmågan och de beslut man fattar baserat på den, exempelvis att hjälpa andra människor, dela med sig och att samarbeta.

Empatisk utveckling – Kan utvecklas eller bromsas

Den empatiska utvecklingen kan både utvecklas eller bromsas. Om barnet bemöts med respekt, inlevelse, trygghet och kärlek gynnas utvecklingen. Utvecklingen beror till stor del på hur vuxna synliggör barnets egna och andra människors empati, hur vi pratar med barnen, hur vi uppmärksammar både barnets egna känslor och andra människors känslor och uppmärksammar konsekvenser av olika beteenden.

barns empatiska utveckling

Så kan du uppmuntra ett konkret empatiskt beteende hos barnet

Som förälder kan man därför uppmuntra barnet att omvandla den empatiska reaktionen till något som kallas prosocialt beteende, alltså konkreta handlingar där barnet exempelvis tröstar en kompis. Som föräldrar är vi modeller och förebilder för hur man kan vara och vad man kan göra. Därför kan man tänka på att vara ett gott exempel och att prata med barnet om egna och andras känslor.

Barn kan visa ett prosocialt beteende, rent strategiskt, för att barnet lärt sig vad man ska göra – utan att egentligen känna med den andre personen. Ju äldre barnet blir och desto mer detta stimuleras, desto mer kommer barnet också kunna förstå och känna med andra och agera på en empatisk reaktion med en empatisk konkret handling. Vi kan därför hjälpa barnet att sätta ord på känslor och hjälpa barnet att ta andras perspektiv ”Hur tror du att det kändes för henne nu?” eller ”Gjorde det där dig glad?”.

Text: Paulina Gunnardo, Beteendevetare och föreläsare om barns utveckling, barnkonventionen och föräldraskap

Läs mer:

Välkommen in till bloggen på Motherhood!
Podd – Beteendevetaren Paulina Gunnardo intervjuas om hur vi kan stödja barnets sociala och känslomässiga utveckling