Varför är det så svårt att vara snäll mot sig själv?

självkänsla

självkänsla

Har du någon gång försökt så gott du kunnat men ändå inte känt dig nöjd? Kanske tänkt ”Vad dålig jag är som inte klarade det här bättre” eller ”Alla andra är så mycket bättre än mig”. Som förälder vill vi att våra barn ska utveckla en god och stark självkänsla, men hur står det till med vår egen? Våra barns självbild påverkas av hur vi som föräldrar ser på oss själva och hur vi pratar om oss själva. Att vara snäll mot sig själv är därför något både du och ditt barn vinner på.

Det här inlägget skrev jag efter att jag fått in läsarfrågor om vad man gör åt de där negativa tankarna som är så vanliga och som så många har om sig själva. När jag satt med de här frågorna kom jag att tänka på tre saker som jag tänkte prata lite kring, nämligen självbild, självkänsla och självmedkänsla. Jag går igenom dom så att du kan fundera på varför det kan vara såhär och hur det är i ditt fall.

”Alla andra är så mycket bättre än mig”

Tänk dig ett barn som glatt visar upp en teckning, som varken får några fina ord, någon blick eller ett leende som bekräftar. Barnet bemöts av tystnad. Tänk dig ett annat barn som ritar tillsammans med vänner och glatt visar upp sin teckning. Någon tittar med kritiska ögon och säger ”Det var väl inget speciellt med den teckningen! Titta på henne, hon ritar mycket bättre än dig.”

Vad väcker det för känslor hos dig? Faktum är att det är många behandlar sig själva så. Oavsett om vår inre röst är tyst och inte bekräftar eller om den inre rösten är kritisk, så är vi inte särskilt snälla mot oss själva.

Vanligt med negativa tankar om sig själv

Att bära på negativa tankar om sig själv är vanligt och många tycker att det är svårt att vara snäll mot sig själva, till och med de som tycks ha lyckats bra. Varför det är så kan bara du svara på. Du är unik och har en unik livshistoria som präglar hur du tänker, känner och lever idag. Men genom att lära sig vad självkänsla och självmedkänsla är och bli medveten om vilka tankar som rör sig inom dig kan du komma en bra bit på vägen.

”Du är värdefull och du är värd att få höra att du är bra.
Från andra. Och inte minst från dig själv.”

självkritik

 Självkritik syns i hjärnan

Studier av hjärnan har visat att hjärnan reagerar på självkritik som om vi blev kritiserade utifrån. Självkritik är något som hjärnan och därmed också kroppen uppfattar som ett hot. Hela du sätts i ett stresstillstånd av din egen självkritik. Forskning visar också att när vi har medkänsla med oss själva och låter den inre rösten vara snäll så mår vi bättre.

Självbild

Självbilden är kort och gott den bild du har av dig själv. Bilden du har av dig själv skapas och påverkas av flera faktorer, bland annat av uppväxt, intressen, värderingar, de du umgås med och i möten med andra. Det påverkar hur du talar, vad du säger och hur du lyssnar på andra.

Självkänsla

Självkänsla däremot är den grundläggande känslan du har till bilden av dig själv och ditt värde. Självkänslan rymmer flera dimensioner och man kan säga att den är som en plattform för egenskaper och tolkningar av den information om dig som du får från omgivningen. Med en sund självkänsla kan vi kan ha ett sunt förhållningssätt till kritik. En låg självkänsla kan istället göra oss överdrivet uppmärksamma och sårbara för andras åsikter och kritiska mot oss själva.

En god självkänsla med sårbara punkter

Självkänsla är inget man antingen har eller inte har. Vi kan ha en god självkänsla men ha sårbara punkter. Hur en person reagerar och agerar på grund av sin självkänsla är olika från person till person och situation till situation.

Självmedkänsla – att vara snäll mot sig själv

Även om andra människor har stor betydelse för utvecklingen av både självkänslan och självbilden har vi möjlighet att påverka det själva också, nämligen genom något som kallas självmedkänsla. Att ha självmedkänsla innebär att vi kan se på oss själva som mänskliga. Att vara människa innebär att vara både stark och svag, att ha både styrkor och svagheter, att göra rätt och att begå misstag. Att inte vara perfekt. Att vara människa innebär att du har ett okränkbart värde och att ingenting kan förändra det, varken dina ord om dig själv eller någon annans.

Att känna medkänsla med sig själv innebär att vi blir bättre på att stötta oss själva och att vi litar på vårt värde. Det innebär att vara snällare mot sig själv även de gånger du inte känt att du levt upp till dina egna krav eller förväntningar som du hade på dig själv.

Varför självmedkänsla?

Med en god självkänsla och självmedkänsla kan vi kan se både våra styrkor och våra svagheter. Vi kan ge oss själva positiv bekräftelse när vi gjort något bra och att se på våra svagheter på ett konstruktivt sätt. Vi kan arbeta för att förbättra det vi ser att vi behöver förbättra – utan att för den skull vara elak mot oss själva.

Öva genom att uppmärksamma

Det går att förändra och påverka de tankar och känslor man har till sig själv. Självbilden och självkänslan utvecklas nämligen hela livet och är något du kan öva på. Det finns forskare som menar att självmedkänslan inte kommer av sig själv utan att det är något vi kan lära oss när vi är små och något vi kan öva på själva som vuxna.

Lyssna inåt, uppmärksamma och medvetandegör tankar och känslor och öva på att se på dig själv med vänliga och förstående ögon. Du är värdefull. Och du är värd att få höra att du är bra. Från andra och inte minst från dig själv.

Dela gärna inlägget om du tror att det skulle vara givande för någon annan att läsa ♥


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *