Hur kan vi skydda våra barn från sexuellt ofredande?

Stopp min kropp

Stopp min kropp

#Metoo

För en tid sen pågick en kampanj som heter #metoo. Den handlar om sexuellt ofredande och här delar människor med sig av erfarenheter av sexuellt ofredande för att visa hur stort problemet är. Jag har skrivit om mina erfarenheter härJag och många andra delar med oss av hur personer tagit sig friheten att klämma och känna, uttala sig fritt om våra kroppar, gått över gränser – utan hänsyn till vad vi själva vill.

Barns rättigheter i det lilla

Det här är så otroligt viktigt att prata om! Barn har rättigheter! Rätten att inte behöva vara med om det här. Rätten att säga nej! Rätten att sätta gränser och få dom respekterade.

När jag tänker på mina egna erfarenheter och läser om andras tänker jag på mina döttrar. Jag tänker på deras uppväxt. Hur ska jag kunna skydda dom? Ska dom behöva vara med om sånt här och växa upp i en kultur där det här förekommer? Vad kan jag göra för att förändra?

Och det gäller inte bara när det värsta tänkbara händer, utan även i det lilla, i vardagen, i samtal, i kommentarer, att inte tillåta att någon tar på ens kropp på ett sätt som inte känns ok.

Barnkonventionen

Flera artiklar FN:s konvention om barns rättigheter, som brukar kallas Barnkonventionen, tar förstås också upp barn och sexuellt ofredande, sexuella övergrepp och sexuell exploatering:

  • Artikel 19: Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet.
  • Artikel 34: Varje barn har rätt att skyddas mot sexuella övergrepp och mot att utnyttjas i prostitution och pornografi.
  • Artikel 35: Ingen får köpa eller sälja ett barn. Staten ska bekämpa handel med barn.
  • Artikel 36: Varje barn ska skyddas mot alla former av utnyttjande.
  • Artikel 39: Ett barn som utsatts för övergrepp eller utnyttjande har rätt till rehabilitering och social återanpassning.

Barns och integritet – rätten till sin kropp

Vi måste prata med våra barn om integritet – tidigt! Både deras egna och andras. Att man ska sätta gränser och värdera sig egen kropp, inte acceptera att någon kliver över ens gränser. Vi måste prata om andra människors värde, deras integritet och rätt att bestämma över sin kropp. Vi får inte på något sätt kliva över deras rätt till deras kropp. Det är aldrig OK.

Hur kan vi skydda barn från sexuellt ofredande och sexuella övergrepp?

Tyvärr, verkligen tyvärr, kan vi aldrig helt skydda våra barn från sexuellt ofredande och sexuella övergrepp. Men vi kan stärka dom, öka skyddsfaktorerna, hjälpa dom att värdera sin kropp och sina gränser och att förstå och värdera andras.

Stopp min kropp!

Jag vill tipsa er om att ladda hem, eller beställa hem, ”Stopp min kropp!” och Detta borde alla veta om sexuella övergrepp. Materialet finns på Rädda Barnen.se och du kan klicka på länkarna för att komma dit.

Stopp min kropp! är en handbok för vuxna i hur man pratar med barn om kroppen, gränser och sexuella övergrepp. Detta borde alla veta om sexuella övergrepp tar upp vad sexuella övergrepp och sexuellt ofredande faktiskt är – att det innefattar alla former av sexuella handlingar ett barn utsätts för av en annan person.

Vet, misstänker eller känner du oro för att ett barn far illa? Gör en orosanmälan!


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *