Därför är kreativitet viktigt i barns liv – 5 tips för att stödja utvecklingen

Barn målar

stödja kreativitet

Forskning visar att små barn gillar bilder och att de intresserar sig för färger och former. De har en förmåga att generera många idéer, vara nyfikna, nytänkande och de har ett lekfullt sätt att experimentera och utforska världen de lever i. Kreativt och skapande är nämligen ett av flera medel för att undersöka, reflektera, bearbeta och förstå sin omvärld. Och när det finns utrymme för skapande och kreativitet blir det till kunskap och insikter och ett sätt för barnen att berätta om sig själva och sina upplevelser.

“Det tog mig fyra år att måla som Raphael,
men en livstid att måla som ett barn.“
– Pablo Picasso

målarfärg

Barns naturliga förmåga till kreativitet och nyskapande

Eftersom små barn inte rädda för att göra misstag eller rädda för att sticka ut har de en naturlig förmåga till kreativitet och nyskapande. De tar heller inte alltid hänsyn till andras åsikter och anpassar sig inte till sociala normer i samma utsträckning som äldre barn och vuxna gör. Enligt nationalencyklopedin är kreativitet förmåga till nyskapande och frigörelse från etablerade perspektiv och att se verkligheten med nya ögon.

För små barn kommer det naturligt, men ju äldre vi blir desto mer mod kan det behövas för att våga vara nytänkande och sticka ut. Med åren börjar många barn sträva efter att likna andra och anpassar sig allt mer till omgivningen, något som kan påverka kreativiteten och nyskapandet negativt.

Barn målar

Eftersom kreativitet och skapande både är en rolig och viktig ingrediens i barnens liv för att undersöka, reflektera, bearbeta och förstå sin omvärld och kunna berätta om sig själva och sina upplevelser, finns det ett stort värde av att vi vuxna stödjer barnens vilja och lust att skapa och vara kreativa. Här kan du läsa 5 tips på hur du kan stödja den utvecklingen.

5 tips för att stödja utvecklingen

  • Säg inte bara ”vilken fin bild!” Värdera inte det barnet gjort genom att bara säga ”vilken fin bild”. Det kan få barnen att tänka att saker är ”fina” eller ”fula”. Lyssna och ställ frågor om det barnet skapat. 
  • Skapa en miljö som väcker lusten att skapa. Som förälder kan vi skapa en miljö som bjuder in till skapande och presentera olika slags material så det blir lockande och spännande för barnen att gå loss.
  • Var en förebild. Var modig och kreativ och våga testa dig fram! Om du inte brukar pyssla och måla men barnet vill att du ska sitta med, säg inte att du inte kan – gå loss och prova du med!
  • Uppmuntra nytänkande. Kreativiteten kan påverkas negativt när barn börjar sträva mot att likna andra. Prata med barnet om att mångfald och nytänkande berikar.
  • Uppmuntra försök. Uppmuntra barnets alla försök och berätta för barnet att det är bra att försöka även om det inte alltid blir som man tänkt sig.

Text: Paulina Gunnardo, Beteendevetare och föreläsare

Vill du ha fler tips?
Välkommen in till Paulinas blogg på Motherhood!

Eller lyssna på Paulina när hon svarar på frågor och ger tips i podden
Barnet Går


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *