Trygghetscirkeln – Känner du igen barnets anknytningsbeteende?

trygghetscirkeln

trygghetscirkeln

Du – en trygghet för barnet att utgå från

När ett barn föds är det helt hjälplöst och beroende av människors omsorg för att överleva. Ett litet barn behöver mycket fysisk och känslomässig närhet. Till en början hud mot hud, nära, nära. Det behöver höra dina hjärtslag, din andning och din lugnande röst. Trygghet är ett av människans mest basala behov och hos dig söker barnet trygghet och skydd.

Ju äldre barnet blir, desto mer vill barnet ge sig ut och upptäcka omvärlden och testa sin egen kompetens. ”Vad finns i det andra rummet därborta?” ”Det där ser roligt ut. Det måste jag testa!” När barnet ger sig iväg för att upptäcka utvecklas förståelsen för omvärlden, för andra människor och för sig själv.

Du – en trygghet för barnet att återvända till

Men när man är liten finns det mycket som kan skrämma. Kanske en hund som kommer gående eller en främmande person – med glasögon! Eller att barnet upptäcker att hen är ensam. Då behöver barnet återvända till tryggheten. Där söker barnet hjälp att reglera starka känslor och förstå vad som händer. Får barnet hjälp med det kan barnet lära sig att det kan gå bra även om något är läskigt. Det går att må bra och bli trygg igen.

Känner du igen beteendet?

Trygghetscirkeln

Att utgå från en trygg omsorgsperson, våga ge sig ut för att upptäcka världen och sedan återvända för att åter söka trygghet – det kallas trygghetscirkeln. I anknytningspsykologin kallas det att du fungerar som en ”trygg bas” som barnet utgår från och en ”säker hamn” att vända tillbaka till. När det fungerar på ett bra sätt påverkar det barnets sociala och känslomässiga utveckling positivt.

Vad utvecklas i trygghetscirkeln?

Det som händer i trygghetscirkeln påverkar barnet resten av livet. Mycket påverkas hur du som förälder förstår och svarar på barnets behov. Det vill säga att du som förälder ger barnet den trygghet hen behöver för att våga ge sig iväg och utforska, är lyhörd för barnets signaler och tillgodoser barnets känslomässiga behov när barnet återvänder.

När det görs på ett bra sätt utvecklas barnets förståelse för känslor och hur man kan reglera starka känslor. I trygghetscirkeln utvecklas kommunikationen mellan barnet och andra människor, strategier för hur man ska kommunicera för att få sina behov tillgodosedda och prototyper för relationer och vilka förväntningar man kan ha på andra människor. Det som händer i trygghetscirkeln lägger grunden för att barnet ska växa upp som en trygg individ, även när något känns jobbigt, och för att skapa mod och trygghet att ge sig ut i världen för att utforska sig själv och andra.

Det som händer i trygghetscirkeln, mellan dig och ditt barn, är viktigt.
Vill du lära dig mer om vad som händer där och hur du kan påverka ditt barns utveckling?

Välkommen på föreläsning om anknytningens betydelse för ditt barns utveckling

Text: Paulina Gunnardo, Beteendevetare, föreläsare och skribent

Dela:


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *