Barns utsatthet för stress – det här kan du som förälder göra

trött efter förskolan

Det finns forskare som menar att barn idag är lika utsatta för stress som vuxna. Precis som vuxna har barn behov av vila och återhämtning från alla intryck. Hur vet jag om mitt barn är stressat? Och vad kan jag som förälder göra för att ge barnet möjlighet att återhämta sig?

Barns utsatthet för stress

Det finns forskare som menar att barn är lika utsatta som vuxna för stress. Men man kan också säga att barn är mer utsatta för stress än vuxna. Det beror dels på att barn inte har samma möjlighet att påverka sin livssituation som vuxna och att de har begränsad möjlighet att hantera, bearbetar och smälta intryck och information. Barn utsätts idag för ständiga flöden med information och intryck och har barnet inte möjlighet att smälta dessa kan barnet bli stressat. Enligt Arbetsmiljöverket bidrar bullernivåerna i förskolan till att förskolepersonal får problem med trötthet, stress, ljudkänslighet, hörselnedsättning och tinnitus. Dessa bullernivåer drabbar naturligtvis också våra barn och det är särskilt viktigt att se till att barnen får möjlighet till lugn och ro efter en dag på förskolan.

stress

Vad tycker barnen själva om sin vardag?

Det finns tyvärr inte så mycket forskning om vad barnen själva tycker om sin vardag. Av den forskning som finns visar studier att barn upplever de dagliga rutinerna i samband med lämning och hämtning som stressande. Vardagen kan upplevas som ett spräckat, schemalagt program då alla ska iväg till jobb, förskola och skola och hem för aktiviteter, middag och läggdags. Barnen utsätts då också för många olika relationer; hemma, på förskolan och på olika aktiviteter. För små barn kan många olika relationer faktiskt vara en stressfaktor.

Hur märker jag om mitt barn är stressat?

Stress är en naturlig del i livet och påverkar barns beteende på en rad olika sätt. Olika personer reagerar olika och barn reagerar olika under olika perioder i sin utveckling. En del barn blir tillbakadragna medan andra kan bli aggressiva eller oroliga. Stressen kan tas i uttryck som retlighet och att det lätt blir bråk, dåliga aptit, koncentrationssvårigheter eller att barnet får ont i magen eller huvudet och svårt att somna på kvällen. För en del barn blir stressen som en slags energi som måste komma ut, vilket gör att barnet inte kan sitta still.

Det är viktigt att komma ihåg är att flera av dessa symptom också kan höra till en naturlig del av utvecklingen. Att barn har svårt att sitta still och svårt att koncentrera sig kan ha naturliga orsaker i utvecklingen och inte bero på stress. Men som förälder behöver man vara uppmärksam på vad barnet ger uttryck för och vad barnet har för behov.

den vakna vilan

Barns behov av vila och återhämtning

Om stressreaktionen pågår alltför länge utan återhämtning kan stressen få negativa konsekvenser. Det måste därför finnas möjlighet för barnet att vila och koppla av, vilket motverkar stressens negativa effekter. Vilan är så pass viktig för barns utveckling att rätten till vila regleras i artikel 31 i FN:s konvention om barns rättigheter, även kallad barnkonventionen.

Leken – den vakna vilan

Lek och återhämtning är grundläggande för barns hälsa och välbefinnande. Balansen mellan lek och återhämtning främjar utvecklingen av både den sociala och känslomässiga utvecklingen, som utvecklingen av empati, att lösa konflikter, fatta beslut, förmåga att förhandla och stärka självförtroendet. Leken och den vakna vilan har också stor betydelse för hjärnans utveckling. Studier har visat att den vakna vilan förstärker kopplingar i hjärnan.

I leken kan barnet bearbeta, smälta och hantera vad barnet upplevt och varit med om. Leken och fantasin möjliggör att upplevelser och kunskaper får en djupare mening. Där kan barnet få nya insikter och en fördjupad förståelse av vad det lärt sig och varit med om.

barns behov av återhämtning

Tips på vad du som förälder kan göra

För att veta om ditt barn är stressat kan du dels titta på barnets beteende och vad barnet ger uttryck för men också se till barnets omgivning.

Möjlighet till vila – Hjälp barnet att söka sig till platser och aktiviteter som ger lugn och ro. Är det ont om plats kan man bygga en koja. När barnet lär sig hitta platser och aktiviteter för lugn och ro ger det barnet verktyg för att minska stressen.

Prata med ditt barn – Prata med ditt barn om hur barnet upplever sin vardag för att få inblick i barnets tankar, känslor och upplevelser. Om barnet är för litet för att sätta ord på känslor, tankar och upplevelser kan du hjälpa barnet sätta ord på det genom att ställa frågor och vara nyfiken. Genom att prata med ditt barn ger du hen verktyg att själv uppmärksamma om tillvaron blir för stressig.

Sömn – Se till att ditt barn får sova tillräckligt mycket, anpassat efter ditt barns ålder och sömnbehov, och se till att barnet har möjlighet att varva ner en stund innan det ska sova. Ett tips är att dämpa belysningen och ta undan iPads och telefoner en stund innan läggdags. Det blå ljuset från telefonen och paddan skickar signaler till hjärnan om att vi ska vara vakna och pigga och kan därför göra det svårare att komma ner i varv.

Rörelse – Att barnet får vara fysisk aktivt i dagsljus underlättar för barnet att varva ner på kvällen.

Text: Paulina Gunnardo, Beteendevetare

Läs mer:
→ Skapa en lugn plats för ditt barn i en stressig värld
Mer om barns utveckling och föräldraskap


2 svar till “Barns utsatthet för stress – det här kan du som förälder göra”

  1. Så sorgligt att det är så här. Hänger mycket ihop med bilden av 8h som heltid. Förr i tiden jobbade en förälder heltid (8h) men idag är det norm med båda. Utöver det ska vardagen ändå fungera som den gjorde när två vuxna hade ett hushåll med en deltid och en heltid. Klart barn blir stressade av att börja dagen 6:00 hemma, 7:30 på föris/fritids och sedan hem runt 17:30 pga resor, förväntan att mamma/pappa måste jobba över osv.

    Samtidigt står vi inför stressade vuxna och arbetslösa ungdomar/unga vuxna och människor som flytt eller invandrat till vårt land.

    Sänk heltids 40h arbetsvecka till 30 h för en heltid. Ta in den arbetskraft som är arbetslösa idag som får jobba resterande tid på dagen. Då delar vi upp så vi får 30 h arbetsvecka istället för dagen 40. Mer pengar till både män och kvinnor, mindre utbrändhet och framförallt mer tid för det viktigaste vi har familjen.

  2. Så bra tips!
    Jag jobbar själv i förskola, är nu föräldraledig, och visst har jag lång restid men hjälp vad slut jag är efter jobbet..! Inte ens när jag slutar tidigt (15.00) finns det särskillt mycket energi kvar. Undrar hur det ska gå när jag jobbar heltid samt har en liten hemma som behöver mig efter jobbet…
    Får se vad för nåt som funkar för vår lilla familj när vi båda jobbar heltid och lilleman går på barnomsorg av nåt slag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *