Känslomässig utveckling kan också kallas emotionell utveckling. Redan vid födseln börjar barnet samspela med personer i dess närhet. Barnet lyssnar in tonlägen och ansiktsuttryck och skapar med tiden erfarenheter både från sina egna känslor och från andra.

Den känslomässiga utvecklingen sker parallellt med den sociala utvecklingen. Det handlar bland annat om förmågan att känna närhet till andra, att utveckla självständighet och kommunicera sina behov och viljor. Barnet undersöker, lär sig och bearbetar olika känslor genom det sociala samspelet och när det utforskar världen.