När du läser med ditt barn får barnet genom böckerna få ta del andras perspektiv och utveckla inlevelseförmågan för hur andra kan ha det. Kanske är det också så att barnet känner igen sig själv och sin egen situation, som hur mysigt och jobbigt det kan vara att få småsyskon eller vad som kan hända när man leker med andra.

Läsningen är därför inte bara en mysig stund utan öppnar också upp för samtal mellan dig och ditt barn där barnet ges möjlighet att öka förståelsen för sig själv, för andra och sin omvärld.