Kommunikation och språkutveckling

Kommunikation är ett socialt beteende och barnet använder språket för att söka och skapa kontakt med andra människor. Att kunna prata och kommunicera med någon om det man upplevt, hur man känner, vad man tänker, vill och behöver är ett sätt att skapa kontakt och stärka banden med andra människor. Kommunikation och språk är en viktig del i barnets sociala och känslomässiga utveckling.