Hur kommunicerar de allra minsta?

babytecken

när lär sig barn prata

Barnet ser något, tittar åt det hållet och kanske även pekar. Barnet har intresserat sig för något. Berätta nu för barnet med ord och Barntecken – vad hen ser, hör eller känner. Barnet lär sig förstå det som händer. Genom att göra detta gynnas även språkutveckling.

Alla barn utvecklas utifrån egen personlighet, förmåga och förutsättningar. Det är det som gör alla barn unika. Utvecklingen går i perioder och olika fort från barn till barn, även mellan syskon. Det gäller även språkutvecklingen. Även om barn utvecklas i olika takt brukar det jämna ut sig i längden. Vad är det som är viktigt delar i språkutvecklingen? Hur kan du hjälpa till i utvecklingen av språket? Vi talade med logopeden Yvonne Rinkeholt som arbetar med Barntecken.

Hur kommunicerar barn innan de kan tala?

Ett barn som ännu inte kan tala försöker att kommunicera med ögonkontakt, skrik och beröring. Barn föds med ett utvecklat språkcentrum. Att kommunicera är inte bara ett invant beteende utan en medfödd drift. Barn lär sig att kommunicera dels genom att härmas. Redan från första tiden kan barn söka kontakt med rösten och kroppsspråket. Kroppsspråket är en naturlig del, vilket gör att avståndet till att använda Barntecken inte är så stort. När ni använder Barntecken kommer barnet kunna uttrycka sig innan talet är utvecklat.

Hur lär sig barnet att förstå sig själv och omvärlden?

Ofta sker samspelet mellan dig och barnet naturligt och det är inget som man kanske tänker på. Det är ändå bra att veta om vad som är viktigt för barnets språkutveckling. Genom att kommunicera med talat språk, kroppsspråk och Barntecken får barnet hjälp att förstå sig själv och omvärlden. Exempelvis sätta ord på det barnet känner eller gör, ”Nu ska du äta” eller ”Du är trött”. Använd Barntecken samtidigt som meningen sägs, för att förstärka det du säger och gynna språkutvecklingen.

På vilket sätt är samspel viktigt för språkutvecklingen?

Utifrån den miljö och de människor som finns kring barnet formas och utvecklas barnet i detta samspel. Barn är beroende av andra för överlevnad och utveckling, även den språklig utveckling är beroende av andra. Att barnet får uppleva ett positivt samspel med omgivningen gör att barn känner sig trygga och uppskattade. Redan när barnet möter din blick, du får ett leende – nu börjar det hända något mer med er kommunikation! Det är nu du även kan börja använda Barntecken.

babytecken

Kommunikation är mångfacetterat, det kan ske med exempelvis
ögonkontakt, skrik, beröring, tal och Barntecken.

Vad ska jag och mitt barn prata om?

Var uppmärksam på vad ditt barn intresserar sig för. Prata om det barnet ser just i stunden, ett djur som springer en liten bit bort eller en leksak barnet leker med. Beskriv vad det är, hur det ser ut, luktar mm. Att sätta ord och kommentera det barnet ser, både med talat språk och med Barntecken utvecklas barnets ordförråd. Genom att kommentera det som är viktigt just nu, exempelvis en katt gör det lättare för barnet att lära sig.

tecken som stöd

På bilden har fåglarna fångat barnets intresse och hon visar med tecknet ’fågel’ för att berätta för oss vad hon ser. Kommunikation mellan barn och vuxna! 

Läs mer om kommunikation och språkutveckling


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *