Logopeden tipsar: Så stöttar du ditt barns språkutveckling

små barns språkutveckling

barns ordförråd

Att kommunicera och utveckla ett språk är centralt i barnets utveckling. Med språket kan vi sätta ord på känslor, tankar, behov och upplevelser. Vi kan kommunicera åsikter och skapa kontakt med andra människor. Som förälder märker man vikten av att ha ett språk när barnen leker med varandra och när vi ska kommunicera med våra barn. Vi pratade med logopeden och barnboksförfattaren Elvira Ashby om hur vi bäst kan stödja våra barns språkutveckling.

Hur kan vi föräldrar stödja barnens språkutveckling?

Prata med barnen! Det låter så enkelt och på sätt och vis är det ju det. När vi pratar med barnen om sådant som de tycker är intressant, och om sådant de tänker och känner, så är vi ju modeller för hur de kan bygga sitt språk och säga nästa gång och nästa.

När barnen är riktigt små, innan de kommit igång att prata, är vi bäst modeller om vi pratar enkelt och använder gester och kanske tecken som de har lättare att härma. På så vis ger vi dem ett sätt att uttrycka sig innan deras eget tal kommer igång.

Sedan, allt eftersom barnen utvecklas, kan vi tänka att vi hela tiden ska ligga steget före dem i hur vi pratar, så att vi använder lite längre meningar och modellar nya ord som de sedan kan snappa upp och använda själva. Det fiffiga är att på det här sättet så kan varenda stund om dagen bli språkutvecklande!

Finns det något mer man kan göra?

Ja, läsa böcker! Det har en jättestor betydelse för barns ordförråd om man läser högt för dem eller inte. De barn som blivit lästa för som små och sedan börjar läsa böcker själva har väldigt mycket större ordförråd än de som inte blivit lästa för, och ett större ordförråd gör det förstås lättare att hänga med i skolan, och sedan också i samhället i stort.

Vad beror det på?

Lite beror det säkert på att det i böcker dyker upp mycket fler ovanliga ord än det gör i våra vardagssamtal eller om man tittar på barnfilm. Och de här ovanliga orden behöver vi förstås senare i livet om vi ska hänga med i nyhetsrapportering och kunna läsa tidningen.

Sedan händer det något magiskt också just när vi sitter tillsammans med en bok. Vi koncentrerar oss på samma sak, barnen kan pausa oss och be om en förklaring om de inte förstår, och man kan prata vidare om det där spännande som händer i boken. Allt det där påverkar förstås också språkutvecklingen!

Något sista tips? 

Man behöver inte rätta barn när de säger fel. Det är så lätt att det dämpar deras lust att berätta saker och det vill vi ju inte! Däremot kan man ta för vana att själv säga om det de sagt som det ska låta, för då är vi modeller för hur de kan säga nästa gång samtidigt som de får en bekräftelse på att vi har förstått och vill fortsätta prata! Så om min dotter säger ”doms hund är så dullig” så säger jag ”ja, deras hund är verkligen gullig. Skulle du vilja ha en sån hund när du blir stor?”

Om något ofta blir fel kan man också lätt hitta på spel och lekar där man tränar just det, g-ljudet till exempel, eller ord som under/bakom eller störst/minst. Jag har en frågelåda på Hatten Förlag där jag samlar tips på språklekar och annat roligt man kan göra tillsammans för att hjälpa barn i deras språkutveckling.

→ Boktips: Ajja & Bajja –  för alla små barns språkutveckling!

Läs mer om barns utveckling och föräldraskap


Ett svar till “Logopeden tipsar: Så stöttar du ditt barns språkutveckling”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *