Digitaliseringens möjligheter för barns lärande

digitala verktyg i förskolan

Gästbloggare: Sofia Öhrner, Försskollärare

Först vill jag bara rikta ett tack till Paulina för att jag får möjligheten att gästblogga på Ditt barn och du. I inlägget ”Små barn och skärmar – ska vi (sluta) prata om skärmtid?” skriver Paulina om barn och skärmar och begreppet skärmtid. Väldigt intressant att diskutera begreppet skärmtid, men ännu mer intressant att diskutera innehållet i det barnen faktiskt gör när de sitter framför en Ipad eller när de använder digitala verktyg till att skapa något med.

digitala verktyg

Digitala verktyg i förskolan

I förskolans värld, där jag arbetar som förskollärare, använder vi många olika verktyg till skapande, där även det digitala. Jag får många funderingar från oroliga föräldrar som inte tycker att Ipads borde finnas i förskolan. De kommer ofta med argument som att barnen borde ju leka med varandra istället för att sitta stilla framför en skärm. Utifrån ett föräldraperspektiv kan jag till viss del förstå oron, om man inte är insatt i hur de digitala verktygen används på sitt barns förskola eller skola. Barn kan vara både konsumenter och producenter av det digitala. Lekens viktiga betydelse för barn utesluter ju inte användandet av digitala verktyg. Och vem har sagt att man behöver sitta stilla när man arbetar med en skärm? Både på förskolan och hemma med mina två barn använder jag youtube för att söka på klipp att dansa till. Det finns en mängd olika just-dance videos till exempel. 

”För att undersöka olika småkryp eller naturfynd
använder vi oss av digitala mikroskop.

pedagogiska appar

Barn kan använda Ipad för att dokumentera

När vi går på utflykt till skogen eller närområdet har vi alltid med oss en Ipad. Det har vi för att barnen ska kunna dokumentera det vi ser och gör, men även för att kunna söka upp vad vi hittar för spännande naturfynd. För att undersöka olika småkryp eller naturfynd använder vi oss av digitala mikroskop, som är kopplat till Ipaden så att vi kan se förstoringen där. På bilden här ovan undersöker barnen hur snön ser ut med hjälp av det digitala mikroskopet.

Kreativitet med digitala verktyg

På förskolan använder barnen sig av en mängd olika verktyg. Digitala verktyg är lika självklart framdukade i miljön precis som penna och papper. Det viktiga är inte verktyget i sig utan innehållet och vad tänker vi oss att barnen ska mötas kring? Har vi en Ipad vid en mötesplats bredvid pennor, papper och målarfärg kan det vara relevant att ha en rit-app projicerat mot väggen. Då kan flera barn vara delaktiga i det digitala skapandet. Alternativt projicera upp en bild barnen fotat och ha papper uppspänt på väggen så att barnen kan måla mot bilden.

Det är viktigt att planera miljöerna på förskolan så att flera barn kan mötas och samspela. Det är viktigt att tänka på vad det digitala kan tillföra. Det finns ju sånna otroliga möjligheter om man använder det digitala på ett kreativt sätt. Barnen kan både skapa musik, film och lära sig att programmera. 

I förskolans läroplan står följande:
”Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.” Lpfö18

digitala verktyg i förskolan

Hjälp barnen inta ett kritiskt förhållningssätt med hjälp av bilder och film

Att ha ett kritiskt förhållningssätt till det digitala är en grund vi kan lägga tidigt hos små barn. Detta genom att bland annat samtala om bilder, skapa egna bilder och filmer. Kan delfiner flyga? 

Där kan barnen flyga i rymden, rida på en enhörning
eller bli större än ett hus.

För att skapa egna bilder med barnen använder jag Green screen teknik: ett grönt lakan och appen Green Screen By Do Ink. I arbetet med Green screen är det bara fantasin som sätter gränserna. Där kan barnen flyga i rymden, rida på en enhörning eller bli större än ett hus. Jag har introducerat green screen för 1-2 åringar på förskolan, som med lite hjälp kan skapa egna bilder. 

kritiskt förhållningssätt

Att skapa egna filmer är också väldigt roligt, kreativt och meningsskapande. Stop motion är en animationsapp där man tar flera stillbilder som sätts ihop till en film. Detta älskar min 8 åriga son att göra med sina lego-figurer. 

dans app

Digitala verktyg kan bidra till lärande

Precis som Erika Kyrk Seger skriver i sin bok Digitalt meningsskapande ”Undervisning med digitala verktyg i förskolan handlar inte om tekniken i sig datorer, lärplattor och olika appar – utan om hur de kan bidra till lärande och meningsskapande. För barnen innebär det en möjlighet att skapa förståelse för omvärden och att uttrycka sina tankar på många olika sätt.” 

Vi lever i ett digitalt samhälle och i förskolans läroplan står det att barnen ska ges ”förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen.”

Precis så är det. Vi behöver rusta barnen med en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Frågar man ett barn om en robot är smart svarar de flesta ja, men barnen behöver få en förståelse för att det är vi människor som har programmerat robotarna, det är vi som är smarta!

Gästbloggare: Sofia Öhrner, Förskollärare och tvåbarnsförälder
Instagram: @pedagog_sofia

Lämna gärna en kommentar eller ställ en fråga i kommentarsfältet:


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *