Barntecken – En nyckel till tidig kommunikation!

tecken som stöd

barntecken

Ett barn vill ha något, försöker säga det men gör sig inte förstådd. Eftersom barnet inte får det den vill börjar hen bli frustrerad och tårarna rinner. Man försöker trösta och frågar vad barnet vill ha. Plötsligt börjar barnet att göra något med sina händer. SMÖRGÅS! Det var smörgås som barnet ville ha. Barnet får en smörgås och blir nöjd, precis som Du.  

När vi se våra små barn börjar ta kontakt, visst är det fint! Att kommunicera är kanske inte något vi tänker på i vardagen men det är en komplex färdighet. Allt från att kunna forma munnen för olika språkljud till att skapa rätt luftflöde som gör att stämbanden rör på sig. Kan då våra minsta kommunicera? När kan de börja uttrycka sig? Kan vi påverka barnets språkliga utveckling?

Vad är barntecken?

Barntecken handlar om att förstärka det viktigaste i meningen med ett tecken. Barntecken bygger på det svenska teckenspråket. När barnet är litet är det lättare för ett barn att använd sig av gester och kroppsspråk än tal. Därför är barntecken ett sätt för barnet att kunna kommunicera innan talet är utvecklat. Hur många gånger ser vi inte barn som vinkar, innan de kan tala? Detta är ett tecken som vi lär dem, tänk dig då att kunna lära dem flera!

barntecken

tecken som stöd
Barntecken kan användas i alla vardagssituationer.

När kan små barn börja kommunicera med tecken som stöd?

Redan när barnet söker ögonkontakt och även intresserar sig för när du rör på dina händer, då är det dags att börja använda tecken. Ofta kan detta redan vara vid fyra månaders ålder! Barn börjar också förstå ord vid denna ålder. Att kommunicera är en komplex färdighet men redan vid sex månaders ålder kan barn börja uttrycka sig med barntecken.

Föräldrarnas påverkan på barnets kommunikation

Den språkliga utvecklingen kan både gynnas och utvecklas snabbare, likaså kan det ta längre tid för ett barn att börja göra sig förstådd. När föräldrar talar långsammare, kortare meningar och använder barntecken gynnas språkutvecklingen. Hur föräldrarna även uppmärksammar barnets tecken, joller och kroppsspråk är viktigt för utvecklingen av barnets kommunikation.

Text: Yvonne Rinkeholt, Logoped

→ Se hur Amanda använder barntecken
→ Såhär kommunicerar de allra minsta


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *