Barn far illa varenda dag, över hela världen. Även hemma i Sverige. Därför är det en självklarhet att tala om barns rättigheter, hur vi kan upptäcka att ett barn far illa och vad vi kan göra för att hjälpa.