Läsningen kan vara en mysig stund som samtidigt öppnar upp för samtal. I samtalen ges barnet möjlighet att öka förståelsen för sig själv, för andra och sin omvärld. När du läser med ditt barn får barnet, genom böckerna, ta del av andras perspektiv och utveckla inlevelseförmåga för hur andra kan ha det. Kanske känner barnet också igen sig själv och sin egen situation, som hur roligt och jobbigt det kan vara att få småsyskon eller vad som kan hända i leken tillsammans med andra. De här böckerna står i min bokhylla och dessa kan jag varmt rekommendera.