När du läser med ditt barn får barnet, genom böckerna, ta del av andras perspektiv och utveckla inlevelseförmåga för hur andra kan ha det. Kanske känner barnet också igen sig själv och sin egen situation, som hur roligt och jobbigt det kan vara att få småsyskon eller vad som kan hända i leken med andra.

Läsningen kan vara en mysig stund och öppnar samtidigt upp för samtal mellan dig och ditt barn, där barnet ges möjlighet att öka förståelsen för sig själv, för andra och sin omvärld.