Små barn och empati


empatisk utveckling

Empatisk utveckling

Ett barn har ramlat och slagit sina knän mot den grusiga, kalla marken. Det gör ont och tårarna rinner. Kompisen kommer fram för att trösta och klappar sin vän på kinden. Säger några snälla, tröstande ord. Efter en liten stund ställer sig barnet upp igen och kompisen tar sin vän i handen och frågar ”Känns det bättre nu?”.

Visst är det fint att se de små trösta och pyssla om? När vi ser empatin hos våra små barn i vardagen kanske vi inte tänker på det, men empati är en komplex psykisk process utvecklas under hela barndomen.

Vad är empati?

Till att börja med – Vad är empati?
Empati handlar om förmågan att leva sig in i och förstå andra situation. Det handlar dels om att kunna känna vad den andre känner och att förstå vad den andre känner. I psykologin kallas det affektiv empati när man känner vad den andre känner och kognitiv empati, när man förstår vad den andre känner. Men de här processerna överlappar varandra eftersom hjärnans olika nätverk arbetar parallellt.

Kan små barn känna empati?

Forskning har visat att även små barn har förmåga att känna empati och att det är något som utvecklas tidigt. Trots att det är så komplext finns det forskare som menar att förmåga till empati till och med är medfödd. Tidigare trodde man att barn bara var egocentriska och att den empatiska utvecklingen kom långt senare. På senare tid har man dock studerat spädbarns samspel med sin omgivning och det fick bilden av små barn och deras förmåga till empati att förändras.

empatisk utveckling

Hur kan jag se tidiga tecken på empatisk utveckling hos mitt barn?

Redan hos spädbarn kan man se något som kallas för ”intoning”, alltså att barnet kan tona in andras känslor och stämningar. Intoningen är det mest grundläggande i empatin, att vi kan känna in och sätta oss in i andras känslor.

Ett annat mycket tidigt tecken på empatisk utveckling, så tidigt som när de är spädbarn, kan vara att barnet ”smittas” av andras känslouttryck. Det ser du t.ex. om barnet börjar gråta när det hör eller ser någon annan gråta.

Empati handlar både om den känslomässiga och den sociala utvecklingen. Ett tidigt tecken är därför att barnet söker och ger ögonkontakt, svarsleenden, härmar sociala beteenden och reagerar på andra människors känslouttryck. En del barn kan börja visa beteenden som påminner om sympatiska handlingar, som att trösta en kompis som är ledsen, redan när de börjar närma sig året. Det är dock viktigt att komma ihåg att empati utvecklas i olika takt hos olika barn under hela barndomen.

När visar sig empati i konkreta handlingar?

Empati handlar om förmågan att leva sig in i och förstå andra situation, om att känna vad den andre känner och kognitivt förstå vad den andre känner. Prosocialt beteende är ett samlingsbegrepp för beteenden som man gör för att gynna andra människor, i konkreta handlingar. Det kan handla om att vara en bra kompis, att dela med sig och att samarbeta.

Men det behöver inte vara så att man bryr sig om den andres känslor bara för att man kognitivt förstår dem. Prosocialt beteende förknippas ofta med att man också känner med den andre. Men en del människor är ibland strategiskt prosociala. Det betyder att de beter sig prosocialt för att det gynnar dem själva. Redan i förskoleåldern börjar barn kan uppvisa detta. Ibland är barn därför strategiskt prosociala medan de i andra sammanhang visar att de också har förmåga att kognitivt förstå sin kompis och förmåga att känna med sin kompis – och därmed agera i konkreta empatiska handlingar.

Text: Paulina Gunnardo, Beteendevetare och föreläsare om barns utveckling, barnkonventionen och föräldraskap
Bloggar på Motherhood

Läs mer:

Så kan du stödja ditt barns empatiska utveckling
→ Så utvecklas social kompetens hos barn


3 svar till “Små barn och empati”

  1. Va intressant och fint på samma gång! Du borde ha föreläsningar på öppna förskolor eller föräldrautbildningar 🙂

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *