Så utvecklas social kompetens hos barn

social kompetens hos barn

social kompetens

Upplevelsen av att någon saknar social kompetens känner vi nog alla igen. Vi vet hur ansträngande det kan vara med vuxna som inte lyssnar in andras behov eller tar andras perspektiv. Med små barn kan man känna igen den naturligt bristande sociala kompetensen som kan visa sig i sandlådan när det blir konflikt om vem som ska ha spaden. Eller när det är svårt att vänta på sin tur vid rutschkanan. Det är inte alltid lätt för ett barn att ta hänsyn till att det är fler som blir glada av att åka rutchkana och känna hur det kittlar i magen. Som förälder vill man att ens barn ska må bra och fungera i sociala sammanhang. Men vad är social kompetens och hur utvecklas det hos barn?

Vad är social kompetens?

Det finns ingen exakt definition av vad det innebär att vara socialt kompetent. Man kan säga att det är ett samlingsnamn för många olika beteenden som är viktiga för att fungera i ett socialt sammanhang. Det är heller inte något du har eller inte har. Social kompetens innebär bland annat att kunna visa hänsyn till andra människors känslor, att ha förmågan att ta andras perspektiv, att kunna ta initiativ till att knyta nya kontakter och att förstå vikten av turtagning. Att vara socialt kompetent handlar också om en själv och ens integritet; att kunna ta andras perspektiv och visa hänsyn till andra utan att inkräkta på sitt eget jag eller sälja sin själ för att anpassa sig till andra. Social kompetens handlar också om att kunna göra sig förstådd och kommunicera sin egen vilja och sina egna behov.

utveckla social kompetens

Så utvecklas social kompetens hos barn

Social kompetens börjar utvecklas redan när vi är spädbarn. När du och ditt barn kommunicerar övar barnet på att läsa ansiktsuttryck, uttrycka sina känslor, göra sig förstådd och kommunicera sin vilja. Det utvecklas sedan vidare med kompisen i sandlådan när de ska komma överens om vem som ska ha spaden. Det är då barnen övar på att kommunicera sin vilja, lyssna och förstå någon annans vilja, att turas om, lösa problemet att båda vill ha spaden och komma på lösningar som gör att det blir bra för båda.

Som barn är det inte alltid lätt att ta andras perspektiv, att sätta ord på sina behov och att göra sig förstådd. Det blir lätt många tårar och konflikter, men med en stöttande vuxen som visar, förklarar och hjälper barnet att reglera känslor, kan barnet utveckla en förståelse för både sig själv och andra. Den sociala kompetensen utvecklas på så sätt gradvis med ökad ålder.

Föräldern är en förebild

Som förälder vill man att ens barn ska må bra i sociala sammanhang, känna sig trygg i sig själv och fungera i grupp. Den utvecklingen pågår hela livet, vi är inte färdiga för att vi blivit vuxna. När vi som vuxna hamnar i nya situationer med nya människor kan vi upptäcka att vi inte är färdiglärda. Genom att iaktta hur andra beter sig och genom att reflektera över det egna beteendet kan vi fortsätta den egna utvecklingen. Då kan vi också bli bättre förebilder för våra barn och ge barnet verktyg att ta med sig in i relationer och ge våra barn kunskap som varar för resten av deras liv.

Tips för reflektion och självkännedom:

  • Ta en stund till att iaktta ett socialt sammanhang och reflektera över vad du ser – vad händer i det sociala samspelet?
  • Fundera över vilka styrkor du besitter och hur du kan använda dessa i sociala sammanhang
  • Fundera över om och i så fall i vilka sammanhang du känner dig otrygg eller osäker och om du skulle vilja utveckla dina sociala förmågor

Text: Paulina Gunnardo, Beteendevetare och föreläsare
Bloggar på Motherhood
Expert i podden Barnet Går


2 svar till “Så utvecklas social kompetens hos barn”