barnets sociala utveckling

Att leka tillsammans kan verka busenkelt. I leken tillsammans med andra kan barnet få uppleva sig själv som en positiv del i en gemenskap, ha roligt, känna sig uppskattad, omtyckt och respekterad. Men inte helt obekant kan leken också innebära en del konflikter och missförstånd. Det är inte bara busenkelt att leka tillsammans. Därför är det viktigt att vi vuxna förstår vad som händer i leken så att vi kan stödja barnet där det behövs. 

Barnen övar i leken

Att leka tillsammans kan verka busenkelt. Men för att kunna leka tillsammans krävs en hel del sociala förmågor och beteenden; förhandling, problemlösning, samarbete, konfliktlösning, turtagning med mera. Många allvarliga ord för förmågor och beteenden som är viktiga för att något så roligt som lek ska kunna fungera. Tittar man närmare på när barn leker tillsammans så är det faktiskt sådant som både behövs för att kunna delta i leken och som barnet genom leken får möjlighet att öva på. Och just detta att barn behöver öva gör att det kan bli en del konflikter och missförstånd när de leker och att man som vuxen behöver gå in för att stödja och vägleda.

Läs mer: → Små barn och empati

I många lekar sätts regler upp som måste kunna följas av alla för att man ska kunna leka tillsammans på lika villkor. I det som kallas rollekar, som tjuv och polis, måste man kunna förhandla om vem som ska ha vilken roll. När det bara finns en gunga men flera barn vill gunga samtidigt övar sig barnen i turtagning eftersom man måste kunna turas om och både hävda sin egen rätt men också kunna släppa fram andra. Och det är ju inte helt lätt alla gånger.

Den där leken, mitt i vardagen, är alltså på fullaste allvar och en viktig del i barnets sociala utveckling. Leken fyller många funktioner och det finns en mängd exempel på sociala förmågor som krävs för att leken ska kunna fungera och en mängd exempel på sociala förmågor som utvecklas genom leken.

Leken central i barnets sociala utveckling

Man kan se på leken både som ett medel och ett mål. Leken kan fungera som ett medel för att stödja den sociala utvecklingen och ge barnet möjlighet att öva på sådant som barnet bär med sig resten av livet. Leken är också ett mål i sig självt. Barnet lever här och nu och leken är värdefull i sig självt och ska inte bara ses som ett pedagogiskt redskap. Det är viktigt att barnet upplever att det har möjlighet att vara med och leka och att barnet inte måste stå utanför leken mot sin vilja, om barnet skulle vilja vara med, och att man stödjer barnet där det behövs.

Att leka tillsammans, ha roligt och få känna sig som en positiv del i en gemenskap är viktigt men inte alltid busenkelt. Med lite stöd och vägledning från vuxna runt omkring kan leken göra barndomen till en fantastisk tid fylld med många skratt och värdefull kunskap som barnet får bära med sig in i relationer genom resten av livet.

Text: Paulina Gunnardo, Beteendevetare

Vill du lära dig mer?
→ ”Vad är social kompetens”
Blyga barn – bristande social kompetens?