Barn är, precis som vi vuxna, olika varandra och utvecklas i olika takt inom olika områden. Att känna till och stödja sitt barns utveckling är viktigt eftersom barndomen påverkar barnet i vuxen ålder. När vi vill förstå och stödja barnets utveckling behöver vi ta hänsyn till flera saker förutom vetenskapen; vi behöver lyssna in barnet, känna empati med barnet och se barnet som en unik och komplex individ. Att göra det kan vara ett riktigt detektivjobb! Läs mer om barns utveckling här.