Med känsla för barns självkänsla


Titel: Med känsla för barns självkänsla
Författare: Petra Krantz Lindgren
Förlag: Bonnier Fakta
Utgiven: 2014
Antal sidor: 171

Med känsla för barns självkänsla

I boken ”Med känsla för barns självkänsla” ger Petra Krantz Lindgren, beteendevetare, sin syn på självkänsla och vilken betydelse relationer har för barnets utveckling. Hon menar att självkänsla finns där naturligt och att det inte är något vi föräldrar kan ge eller fixa till åt våra barn. Självkänslan utvecklas i relationer, när vi ser, bekräftar och respekterar varandras behov. När vi gör det signalerar vi att den vi har relationen med är värdefull. När vi som föräldrar kommunicerar och ber om respekt för våra egna behov signalerar vi att även vi föräldrar är värdefulla.

bokrecension av boken "Med känsla för barns självkänsla"

”Vad vi som föräldrar säger och gör har betydelse för hur våra barn
ser på sig själva, 
vad de känner inför sig själva, vilken längtan
och vilka drömmar de bär i sina hjärtan.
Det kan kännas som ett stort ansvar. Och som en underbar möjlighet.”

 Växa som förälder

Även engagerade och kärleksfulla föräldrar kan känna sig osäkra i sin roll och kan hamna i situationer där det inte finns något facit på vad man bäst borde göra. Vi vill ju alla att våra barn ska tycka om sig själva, lyssna på sina egna och andras behov och känslor, ta ansvar för misstag och våga gå sin egen väg. I boken ger Petra inspiration och verktyg för att föräldrar ska kunna reflektera över föräldrarollen, hur vi bemöter våra barn och hur vi kan uppmuntra den självkänsla som finns naturligt hos varje barn.

Text: Paulina Gunnardo, Beteendevetare

Läs mer:

Intervju med Petra Krantz Lindgren om hur barns självkänsla utvecklas i relationer
Vad är självkänsla och hur kan man stärka den?
→ Vad säger forskaren? – om barns självkänsla och föräldrars betydelse för utvecklingen av barnets självkänsla


Ett svar till “Med känsla för barns självkänsla”