Vad är självkänsla?

vad är självkänsla?

vad är självkänsla?

Barndomen är en tid då människan är som mest mottaglig för påverkan. Även om det går att förbättra självkänslan läggs grunden till den i barndomen. Barnet ser och lär av andra när självkänslan visar sig praktiskt i vardagliga händelser. En sund självkänsla är dock inget vaccin mot att aldrig påverkas negativt eller att alltid ha en helt fantastisk inställning till sig själv som felfri. Men vad är självkänsla och hur kan man stärka den?

Vad är självkänsla?

Självkänsla är inte något man har eller inte har. Vi kan ha en god självkänsla men ha sårbara punkter. Hur en person reagerar och agerar på grund av sin självkänsla är olika från person till person, situation till situation och forskning visar faktiskt att självkänslan är sammankopplat med självförtroende snarare än att självkänsla och självförtroende är två helt skilda saker.

Man kan säga att självkänsla är den grundläggande känslan man har till sig själv. Den rymmer flera dimensioner och är som en plattform för egenskaper och tolkningar av information som vi får från omgivningen. En sund självkänsla kan exempelvis göra att vi kan ha ett sunt förhållningssätt till kritik. En låg självkänsla däremot kan göra oss överdrivet uppmärksamma och sårbara för andras åsikter och även innebära att vi blir självkritiska.

Självkänslan påverkar både oss själva och våra relationer

Självkänslan påverkar både oss själva och våra relationer. En sund självkänsla innebär att lyssna in både sina egna och andras behov och känslor, ha en balans mellan sina egna och andras åsikter och att känna sig värdefull oavsett om man har en bra eller dålig dag, gör bra eller mindre bra ifrån sig. Förutom att det är viktigt att må bra i sig själv kan en sund självkänsla därför också bidra till att det är lättare att skapa relationer. Är man trygg i sig själv är det lättare att vara nyfiken och våga ta kontakt med andra människor.

Sund självkänsla – inget vaccin

En sund självkänsla är inget vaccin mot att aldrig påverkas negativt eller att alltid ha en helt fantastisk inställning till sig själv som felfri. Eftersom påverkan av andras åsikter är starkt förknippade med att få vara med i en grupp och människan har ett grundläggande behov av tillhörighet, kan vi aldrig helt bli fria från att påverkas av andra. Det handlar snarare om att kunna stå upp mot orättvis behandling men att också kunna ta kritik och ta ansvar för sina misstag. En sund självkänsla kan alltså göra att man blir bättre på att både ge och ta konstruktiv kritik.

Grunden läggs i barndomen

Även om det alltid går att förbättra självkänslan läggs grunden till den i barndomen och som förälder vill man förstås att ens barn ska utveckla en sund och positiv känsla till sig själv. Självkänslan utvecklas på lite olika sätt under olika åldrar och barndomen är den tid då människan är som mest formbar och mottaglig för påverkan. Därför har du som förälder stor möjlighet att påverka den utvecklingen. Förutom att berätta och visa barnet att hen är villkorslöst älskad och har rätt att bli respekterad är det också viktigt att se över sin egen självkänsla och hur man förhåller sig till sig själv. Barnet ser och lär av andra när självkänslan visar sig praktiskt i vardagliga händelser.

Lästips:
Små barn och den empatiska utvecklingen

Text: Paulina Gunnardo, Beteendevetare, skribent och föreläsare


3 svar till “Vad är självkänsla?”