empatisk utveckling

Empatisk utveckling

Ett barn har ramlat och slagit sina knän mot den grusiga, kalla marken. Det gör ont och tårarna rinner. Kompisen kommer fram för att trösta och klappar sin vän på kinden. Säger några snälla, tröstande ord. Efter en liten stund ställer sig barnet upp igen och kompisen tar sin vän i handen och frågar ”Känns det bättre nu?”.

Visst är det fint att se de små trösta och pyssla om? När vi ser empatin hos våra små barn i vardagen kanske vi inte tänker på det, men empati är en komplex psykisk process. Kan spädbarn vara empatiska? När utvecklas det? Och hur kan vi föräldrar påverka barnets empatiska utveckling?

Kan små barn känna empati?

Forskning har visat att även små barn har förmåga att känna empati och att det är något som utvecklas tidigt. Trots att det är så komplext finns det forskare som menar att förmåga till empati till och med är medfödd. Tidigare trodde man att barn bara var egocentriska och att den empatiska utvecklingen kom långt senare. På senare tid har man dock studerat spädbarns samspel med sin omgivning och det fick bilden av små barn och deras förmåga till empati att förändras.

Vad är empati?

Empati handlar om förmågan att leva sig in i och förstå andra situation. Det handlar dels om att kunna känna vad den andre känner och att förstå vad den andre känner. I psykologin kallas det affektiv empati när man känner vad den andre känner och kognitiv empati, när man förstår vad den andre känner. Men de här processerna överlappar varandra eftersom hjärnans olika nätverk arbetar parallellt.

Redan hos spädbarn kan man se något som kallas för ”intoning”, alltså att barnet kan tona in andras känslor och stämningar. Intoningen är det mest grundläggande i empatin, att vi kan känna in och sätta oss in i andras känslor.empatisk utveckling

Föräldrarnas påverkan på barnets empatiska utveckling

Allt vi gör och säger påverkar barnet. Allt vi inte gör och inte säger påverkar barnet. Barn lär sig mer av hur vi vuxna bemöter varandra i vardagen än i undervisning av vad som är rätt och fel. Som förälder har du alltså stor inverkan på ditt barns empatiska utveckling, även om barnet har en medfödd grund för empatisk förmåga.

Empatisk utveckling – Kan utvecklas eller bromsas

Den empatiska utvecklingen kan både utvecklas eller bromsas. Om barnet bemöts med respekt, inlevelse, trygghet och kärlek gynnas utvecklingen. Utvecklingen beror till stor del på hur vuxna synliggör barnets egna och andra människors empati, hur vi pratar med barnen, hur vi uppmärksammar både barnets egna känslor och andra människors känslor och uppmärksammar konsekvenser av olika beteenden. Vi kan också hjälpa barnet att sätta ord på känslor och hjälpa barnet att ta andras perspektiv ”Hur tror du att det kändes för henne nu?” eller ”Gjorde det där dig glad?”.

Text: Paulina Gunnardo, Beteendevetare

Läs mer:

→ Så utvecklas social kompetens hos barn
→ Vad säger forskaren – om barns empatiska utveckling?