Små barns inlevelseförmåga ökar med engagerade vuxna

förstå andras perspektiv

förstå andras perspektiv

En viktig del av barnets sociala utveckling är att barnet utvecklar förmågan att kunna ta och förstå andras perspektiv. När under barnets första år det utvecklas är forskarna oeniga om. En del menar att det sker i fyraårsåldern medan andra menar att det sker tidigare. Nu har forskare vid Lunds universitet visat att barn kan visa förmågan att ta och förstå andras perspektiv tidigare – om de upplever situationen tillsammans med engagerade vuxna.

Redan i tvåårsåldern kan barn visa viss förståelse för en annan persons perspektiv. Det kan man exempelvis se när små barn luras eller vill hjälpa någon att leta efter saker. Om barnen däremot ska beskriva hur de tänker för någon annan så blir det lätt fel. Men nu har studier visat att små barn kan sätta sig in i och även resonera kring andras perspektiv tidigare än man trott.

Forskning vid Lunds universitet om barns inlevelseförmåga

Utvecklingspsykologen Elia Psouni har tillsammans med sina forskarkollegor studerat barns inlevelseförmåga att kunna förstå andra människors perspektiv. I deras studie fick barn i tre- fyraårsåldern förutse vad som ska hända i en illustrerad berättelse som plötsligt avbryts. Studien visar att barns förmåga att förutse påverkas av om de tar del av berättelsen ensamma, i sällskap med en vuxen som är upptagen eller med en vuxen som är engagerad tillsammans med barnet.

barns utveckling

I ett experiment fick barnen se en film om lille Maxi vars pappa flyttar hans favoritleksak medan Maxi är ute och leker. När Maxi ska hämta sin leksak ”fastnar” filmen. Experimentledaren frågar då barnet vart hen tror att Maxi kommer att leta – där leksaken finns eller där han lämnade den innan han gick ut? I ytterligare ett experiment fick barnen ta del av samma berättelse om lille Maxi, fast i en bilderbok. I boken var den sista sidan utriven.

Engagerade vuxna ökar små barns inlevelseförmåga

Barn som är yngre än fyra år tror ofta att lille Maxi kommer att leta där leksaken faktiskt ligger, trots att Maxi egentligen inte kan veta att någon har flyttat leksaken. Barnen som istället tog del av berättelsen tillsammans med en engagerad vuxen var mycket bättre på att förutse vad som skulle hända. Studierna visade också att barn lika ofta svarade fel när de hade tagit del av berättelsen ensamma som när när en vuxen var närvarande men oengagerad. För att små barn tidigt ska förstå andras perspektiv och få en ökad inlevelseförmåga verkar det alltså krävas att de kan dela perspektiv med en aktiv och engagerad vuxen.

Text: Paulina Gunnardo, Beteendevetare

Läs mer:
Barnets sociala utveckling
Små barn och empati

Föreläsning: Så kan du stödja ditt barns sociala och känslomässiga utveckling


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *