Barns rättigheter. Alla barn har samma rättigheter och alla barn är lika mycket värda. Ingen får diskrimineras och det finns inga undantag. Barnkonventionen innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn och slår fast vilka grundläggande rättigheter varje barn ska ha.