Att vara förälder kan vara fantastiskt och samtidigt ganska svårt. Ingen vet på förhand hur livet som förälder kommer att bli. Som förälder och vårdnadshavare har man stor betydelse för barnets utveckling, din kunskap om dig och ditt barn kan påverka generationer.