att bli förälder

Att bli förälder är stort och för med sig mycket nytt som förändrar livet. Det finns mängder med information, tips och råd om hur det är att bli förälder. Bland all information finns också många åsikter om hur man ska vara och hur barn ska uppfostras. Men vad ska man egentligen lyssna på? Och hur blir det för just Dig?

Lära känna sitt barn

När man blir förälder första gången är allting är nytt. Livet förändras på flera sätt och plötsligt ska man ta hand om en helt ny liten person. I början är det vanligt att känna osäkerhet och det vara svårt att tolka och förstå barnets signaler. Alla relationer tar tid att bygga upp, även relationen mellan dig och ditt barn.

Trots att allt är nytt är det du som kommer lära känna ditt barn bäst av alla. Med tiden blir du bättre på att tolka och förstå ditt barns signaler. 

Det finns inga färdiga föräldrar

När ett barn föds, föds en förälder. Det finns inga perfekta eller färdiga föräldrar. När barnet går igenom olika faser utvecklas även du. Man kan behöva vara förberedd på att det kan komma perioder då det som en gång har fungerat bra kanske inte fungerar längre. Man måste då testa sig fram till hur man bäst kan förstå och stödja sitt barn där barnet är just nu.

Att bli förälder och hitta sin roll

Att bli förälder betyder att man också ska hitta sig själv mitt i allt det nya. Ingen är som du, med samma bakgrund, känslor, tankar, erfarenheter. Ingen är heller som ditt barn och ingen har en relation som er. Därför kan ingen säga exakt hur det kommer att bli för dig, hur du ska känna, reagera och göra. Bli din egen sorts förälder, som passar dig och ditt barns behov.

Lyssna på magkänslan

Alla föräldrar känner osäkerhet ibland och behöver tips och råd från andra. Det kan vara bra att lyssna in andras råd och erfarenheter. Men kom ihåg att det är viktigt att låta allt landa i den egna situationen och att lyssna in sin egen magkänsla och sitt eget barn. Du kommer vara en av de viktigaste personerna i ditt barns liv och din kärlek och lyhördhet för barnets signaler räcker långt.

4 tips till dig 

  •  Lyssna, läs på, ta hjälp och bry er om varandra. Men ta också hänsyn till din magkänsla, ditt barn och er situation.
  • När du delar med dig av vad som fungerat för dig, gör det i ödmjukhet och kom ihåg att vi delar många erfarenheter av att vara föräldrar men att ingen är den andre exakt lik.
  • Det finns inga färdiga föräldrar. Att känna osäkerhet är normalt och hör föräldraskapet till. Att vara förälder är en ständigt pågående utveckling.
  • Lyssna inåt och lyssna på ditt barn. Att ditt barn känner din kärlek och blir sedd räcker långt.
  • Att prata med någon är värdefullt och påverkar den fysiska och psykiska hälsan positivt. Välkommen på stöd och rådgivande samtal om du behöver prata med någon.

Lär dig mer:
Föreläsning om första tiden med bebis och anknytningens betydelse för ditt barn
Stöd och rådgivande samtal